- יובל סיוון -

שאלות תשובות - 10 שנות עלייה לארץ ישראל

יובל סיוון
יובל סיוון

בשלוש השנים הראשונות עלו לארץ כ-110 אלף יהודים מרומניה, כ-100 אלף יהודים מפולין, כ- 70 אלף מבולגריה, כ-30 אלף מלוב, כ-130 אלף מעיראק ("עזרה ונחמיה") וכ-50 אלף מתימן ("מרבד הקסמים"/ "על כנפי נשרים"). 

העולים בשנים אלה באו בעיקר מהמחנות בקפריסין, ממזרח אירופה, ממחנות העקורים בגרמניה, מאסיה וצפון אפריקה.

מסוף שנות החמישים ובתחילת שנות השישים התאפיינה העלייה לארץ בעיקר מארצות מצוקה במזרח אירופה ומארצות האיסלאם. היהודים בעליות אלו עמדו לקבל עצמאות. 

במשך מספר חודשים התקיים מבצע הטסה מבגדד לקפריסין ומשם לישראל ורק בהמשך – טיסות ישירות לישראל.

היהודים הגיעו לעדן לאחר מסע תלאות מפרך ומסוכן, משם הועברו העולים לישראל במבצע חשאי, ביותר  מ-300 טיסות שהמריאו מעדן ( שהייתה בחסות בריטניה באותה תקופה ויצרו רכבת אווירית ישירה לישראל).

נגישות